Od blisko 15 lat wolontariuszka, działaczka społeczna i organizatorka turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej „Cieciorka”.
Koordynatorka cyklu warsztatów dla osób niepełnosprawnych, realizowanych w ramach projektu „Warsztaty u Agaty” dofinansowanego ze środków PFRON
(2017). Absolwentka programu liderskiego „Dwa sektory – jedna wizja” organizowanego przez PricewaterhouseCoopers (2017–2018) oraz uczestniczka
licznych kursów, w tym dotyczących koordynowania pracy wolontariuszy. Absolwentka studiów podyplomowych „Nowoczesna komunikacja w marketingu”.