NAJWAŻNIEJSZE ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO TRASACH

Oznakowanie tras

a) Trasy zawodów przebiegają głównie plażą i ścieżkami leśnymi.
b) Organizator zaleca uczestnikom, aby przed startem zapoznali się z mapą i opisem trasy, a na bieg wgrali w swoje urządzenie ślad trasy (tracka).
c) Trasy będą oznakowane taśmą i znakami kierunkowymi. Symbole i sposób oznakowania trasy podane zostaną na stronie internetowej zawodów.
d) W przypadku wątpliwości co do oznakowania trasy nie należy przewieszać i zmieniać oznaczeń! W takiej sytuacji należy skontaktować się z Organizatorem.
e) Wszyscy zawodnicy powinni poruszać się po trasach zawodów zgodnie z trasą określoną na mapie i informacjami podanymi na stronie zawodów oraz zgodnie z zaleceniami wydawanymi przez sędziów, policję oraz osoby zabezpieczające trasę i bezwzględnie przestrzegać przepisów prawa.
f) Trasy zawodów przebiegające po drogach publicznych lub krzyżujące się z drogami publicznymi mogą być w miejscach szczególnie niebezpiecznych zabezpieczone przez policję oraz osoby zabezpieczające trasę.
g) Trasy zawodów nie są zamykane i mogą poruszać się po nich turyści i inne osoby, a zawodnicy podczas biegu muszą zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze możliwość poruszania się rowerów.


Skrócenie, zmiana lub odwołanie tras

a) Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
b) W trosce o bezpieczeństwo zawodników (np. działanie siły wyższej, zmianę warunków atmosferycznych, opinia służb) Organizator ma prawo do skrócenia, zmiany lub nawet odwołania części lub całej trasy, a także zawodów.
c) Skrócenie, zmiana przebiegu trasy lub zawodów oraz odwołanie trasy lub zawodów w czasie ich trwania nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty startowej ani w całości, ani w części.
d) Zaistnienie któregokolwiek z powyższych zdarzeń może wpłynąć na klasyfikację i Organizator podejmie w takiej sytuacji odpowiednią decyzję.


Zasady fair play

a) Aby rywalizacja w ramach zawodów przebiegała bez zakłóceń i w duchu fair play, każdy zawodnik winien przestrzegać zasad czystego współzawodnictwa, uczciwości, udzielania pomocy potrzebującym i przestrzegania regulaminów i zaleceń Organizatora.
b) Ponadto każdy uczestnik winien przestrzegać niniejszych zasad:
• podczas pokonywania trasy nie można przeszkadzać innym zawodnikom,
• zawodnik wolniejszy powinien ustąpić miejsca szybszemu na trasie,
• należy zachować szczególną uwagę i ostrożność, zwłaszcza gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do miejsca, które może być niebezpieczne,
• zawodnicy muszą przestrzegać przepisów prawa i zaleceń osób zabezpieczających trasę.