INFORMACJE O TRASACH

Długości tras:
dzieci w wieku do lat 5 – dystans 100 m
dzieci w wieku 6-7 lat – dystans 200 m
dzieci w wieku 8-11 lat – dystans 500 m
dzieci w wieku 12-15 lat – dystans 1000 m

Lokalizacja startu i mety: plaża przy wejściu nr 11 (na końcu ul. Lazurowej)

Sobota, 10 października 2020:
10.30–11.00 - rejestracja zawodników i wydawanie numerów do biegów dla dzieci (przy starcie)
11.30 - start biegu dla dzieci (kategoria wiekowa do lat 5)
11.45 - start biegu dla dzieci (kategoria wiekowa do 6-7 lat)
12.00 - start biegu dla dzieci (kategoria wiekowa do 8-11 lat)
12.15 - start biegu dla dzieci (kategoria wiekowa do 12-15 lat)

INFORMACJE STARTOWE

Zgłoszenia: zarejestruj się online

Regulamin: zapoznaj się z regulaminem zawodów

Limit zawodników: 100 osób

Opłata startowa: 5 zł (do 06.10) - 10 zł (11.10.)

Biuro Zawodów: Biuro Zawodów dla biegów dla dzieci (przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów startowych) znajdować się będzie bezpośrednio przy starcie i czynne będzie w godz. 09.00–10.30.

NAGRODY I UPOMINKI

Medale dla wszystkich dzieci, które ukończą bieg.