INFORMACJE O TRASIE

Długość trasy: 10,5 km
Limit czasu: 2 godziny
Najwyższy punkt: Góra Orla (32 m)
Nawierzchnia: plaża (42%), las (58%)
Punkty z wodą:
7,1 km / 10,5 km (meta)
Lokalizacja startu i mety:
teren Hotelu ORLE
Start: 22 października 2023 r. (niedziela), godz. 11.05

 

INFORMACJE STARTOWE

Zgłoszenia: zarejestruj się online
Regulamin: zapoznaj się z regulaminem zawodów
Limit zawodników: 150 osób
Opłata startowa: 70 (do 30.09) / 80 zł (do 15.10) / 90 zł (po 15.10)
Biuro Zawodów: Hotel ORLE


Bezpłatny start dla mieszkańców Dzielnicy Wyspa Sobieszewska

a) Mieszkańcy Wyspy Sobieszewskiej mogą brać udział w imprezie bezpłatnie. Warunkiem jest posiadanie zameldowania na terenie dzielnicy Wyspa Sobieszewska.
b) W celu otrzymania bezpłatnego startu w imprezie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a potem zgłosić się e-mailowo na adres: biuro@bursztynowyfestiwalbiegowy.pl.
c) Podczas weryfikacji w Biurze Zawodów zawodnicy muszą mieć dokument tożsamości ze zdjęciem, który należy okazać na prośbę Organizatora.

 

NAGRODY

Medale z prawdziwymi bursztynami: dla wszystkich, którzy ukończą bieg

Nagrody w kategoriach OPEN:
• klasyfikacja MĘŻCZYŹNI OPEN
- miejsca 1–3: pamiątkowa statuetka + nagroda rzeczowa
• klasyfikacja KOBIETY OPEN
- miejsca 1–3: pamiątkowa statuetka + nagroda rzeczowa

Trasa z roku 2022

POKONYWANIE TRASY

Rywalizacja
a) Wszyscy zawodnicy pokonują trasę samodzielnie, od startu do mety.
b) O zajętym miejscu decyduje czas przybycia zawodnika na metę – przy starcie masowym czas brutto, natomiast przy starcie interwałowym czas netto. Warunkiem klasyfikacji jest pokonanie całej trasy.

Oznakowanie trasy
a) Trasy zawodów przebiegają głównie plażą i ścieżkami leśnymi.
b) Organizator zaleca uczestnikom, aby przed startem zapoznali się z mapą i opisem trasy, a na bieg lub spacer wgrali w swoje urządzenie ślad trasy (tracka).
c) Trasy będą oznakowane taśmą i znakami kierunkowymi. Symbole i sposób oznakowania trasy podane zostaną na stronie internetowej zawodów.
d) W przypadku wątpliwości co do oznakowania trasy nie należy przewieszać i zmieniać oznaczeń! W takiej sytuacji należy skontaktować się z Organizatorem.
e) Wszyscy zawodnicy powinni poruszać się po trasach zawodów zgodnie z trasą określoną na mapie i informacjami podanymi na stronie zawodów oraz zgodnie z zaleceniami wydawanymi przez sędziów, policję oraz osoby zabezpieczające trasę i bezwzględnie przestrzegać przepisów prawa.
f) Trasy zawodów przebiegające po drogach publicznych lub krzyżujące się z drogami publicznymi mogą być w miejscach szczególnie niebezpiecznych zabezpieczone przez policję oraz osoby zabezpieczające trasę.
g) Trasy zawodów nie są zamykane i mogą poruszać się po nich turyści i inne osoby, a zawodnicy podczas biegu lub spaceru muszą zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze możliwość poruszania się rowerów.

Numery startowe
a) Podczas zawodów wszyscy zobowiązani są występować z widocznymi i poprawnie przymocowanymi numerami startowymi. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją.
b) Numer startowy powinien być zamocowany agrafkami do przedniej części ubrania na wysokości klatki piersiowej lub zamocowany z przodu do pasa. Niepoprawne jest mocowanie numeru startowego w innych miejscach np. do plecaka, na udach, rękawach.
c) Zabronione jest choćby częściowe zasłanianie lub modyfikowanie numerów startowych oraz nanoszenie na numery startowe napisów, reklam i oznaczeń innych niż dopuszczone przez Organizatora.
d) Zawodnik nie ma możliwości kontynuowania rywalizacji (pokonywania trasy) bez numeru startowego. W przypadku zgubienia numeru startowego należy ten fakt niezwłocznie zgłosić Organizatorowi i za jego zgodą możliwe jest kontynuowania rywalizacji.

Start i meta
a) Informacje o lokalizacji i organizacji startu i mety dla poszczególnych tras publikowane będą na stronie internetowej zawodów.
b) Start tras odbywa się ze startu wspólnego. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu i mety, o czym poinformuje uczestników najpóźniej przed startem.
c) W przypadku startu interwałowego uczestnicy stratować będą w określonych odstępach czasu, zgodnie z informacjami podanymi przez Organizatora.
d) W przypadku startu honorowego uczestnicy całą kolumną przemieszczają się wyznaczoną trasą do miejsca startu ostrego, gdzie na sygnał rozpoczyna się rywalizacja.
e) O ustawieniu zawodników w strefach startowych oznaczonych przez organizatora decyduje kolejność losowa (zawodnicy sami się ustawiają).