Zawody obywać się będą zgodnie z aktualnymi wytycznymi epidemiologicznymi. Podobnie jak przy innych naszych imprezach zostaną opracowane i wdrożone odpowiednie procedury i zasady, aby dla wszystkich udział w zawodach był atrakcyjny i bezpieczny.

Najważniejsze informacje:

Ograniczenia epidemiologiczne
a) Impreza odbywać się będzie zgodnie z aktualnie obowiązującymi obostrzeniami w zakresie zagrożeń epidemiologicznych. Informacje o sposobie przeprowadzenia imprezy opublikowane będą na stronie internetowej zawodów lub bezpośrednio przed startem.
b) Wszyscy uczestnicy imprezy oraz osoby trzecie (w tym rodzice i opiekunowie) zobowiązani są do stosowania się do poleceń i wytycznych Organizatora, odpowiednich instytucji oraz obowiązujących przepisów.
c) Osoba, która nie zastosuje się do poleceń i wytycznych, nie będzie dopuszczona do udziału w imprezie, a ponadto mogą zostać wobec niej wyciągnięte odpowiednie konsekwencje.
d) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły imprezy w celu dostosowania jej do obowiązujących obostrzeń, a nawet do jej odwołania.

 

Odwołanie zawodów
a) Jeżeli sytuacja epidemiologiczna (w szczególności obowiązujące obostrzenia lub wytyczne) skutkować będzie koniecznością odwołania imprezy, to Organizator zamieści na stronie internetowej zawodów oraz na profilu w mediach społecznościowych odpowiedni komunikat.
b) W takiej sytuacji zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej będą mogli zdecydować czy chcą:
• odebrać pakiet startowy wraz z medalem i wziąć udział w wirtualnym biegu lub marszu,
• przenieść opłatę startową na kolejną edycję zawodów (w roku 2023),
• otrzymać zwrot opłaty startowej pomniejszonej o 20 zł kosztów manipulacyjnych.