INFORMACJE O TRASIE

Długość trasy: 5,5 km
Limit czasu: 2 godziny
Najwyższy punkt: Góra Orla (32 m)
Nawierzchnia: plaża (40%), las (60%)
Punkty z wodą:
5,5 km (meta)
Lokalizacja startu i mety:
teren Hotelu ORLE
Start: 22 października 2023 r. (niedziela), godz. 11.15

 

INFORMACJE STARTOWE

Zgłoszenia: zarejestruj się online
Regulamin: zapoznaj się z regulaminem zawodów
Limit zawodników: 100 osób
Opłata startowa:
osoby pow. 16 lat: 50  (do 30.09) / 60 zł (do 15.10) / 70 zł (po 15.10)
dzieci do 16 lat: 30 (do 30.09) / 40 zł (do 15.10) / 50 zł (po 15.10)
Biuro Zawodów: Hotel ORLE

Bezpłatny start dla mieszkańców Dzielnicy Wyspa Sobieszewska
a) Mieszkańcy Wyspy Sobieszewskiej mogą brać udział w imprezie bezpłatnie. Warunkiem jest posiadanie zameldowania na terenie dzielnicy Wyspa Sobieszewska.
b) W celu otrzymania bezpłatnego startu w imprezie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a potem zgłosić się e-mailowo na adres: biuro@bursztynowyfestiwalbiegowy.pl.
c) Podczas weryfikacji w Biurze Zawodów zawodnicy muszą mieć dokument tożsamości ze zdjęciem, który należy okazać na prośbę Organizatora.

 

NAGRODY

Medale z prawdziwymi bursztynami: dla wszystkich, którzy ukończą bieg

Spacer ma formułę rekreacyjną. Nie ma nagród za miejsca.
Na trasie prowadzony będzie pomiar czasu, ale nie będzie klasyfikacji. Wyniki będą publikowane tylko informacyjnie.

 

Trasa z roku 2022

POKONYWANIE TRASY

Kijki
Każdy uczestnik marszu Nordic Walking 5, który ukończył 16 lat zobowiązany jest posiadać własne kije do NW. Dzieci poniżej 16 lat, będące pod opieką dorosłych, mogą używać dowolnych kijów (do NW, biegowych, trekkingowych) lub też nie używać żadnych.

Rywalizacja
a) Wszyscy zawodnicy pokonują trasę samodzielnie, od startu do mety.
b) O zajętym miejscu decyduje czas przybycia zawodnika na metę – przy starcie masowym czas brutto, natomiast przy starcie interwałowym czas netto. Warunkiem klasyfikacji jest pokonanie całej trasy.

Oznakowanie trasy
a) Trasy zawodów przebiegają głównie plażą i ścieżkami leśnymi.
b) Organizator zaleca uczestnikom, aby przed startem zapoznali się z mapą i opisem trasy, a na bieg lub spacer wgrali w swoje urządzenie ślad trasy (tracka).
c) Trasy będą oznakowane taśmą i znakami kierunkowymi. Symbole i sposób oznakowania trasy podane zostaną na stronie internetowej zawodów.
d) W przypadku wątpliwości co do oznakowania trasy nie należy przewieszać i zmieniać oznaczeń! W takiej sytuacji należy skontaktować się z Organizatorem.
e) Wszyscy zawodnicy powinni poruszać się po trasach zawodów zgodnie z trasą określoną na mapie i informacjami podanymi na stronie zawodów oraz zgodnie z zaleceniami wydawanymi przez sędziów, policję oraz osoby zabezpieczające trasę i bezwzględnie przestrzegać przepisów prawa.
f) Trasy zawodów przebiegające po drogach publicznych lub krzyżujące się z drogami publicznymi mogą być w miejscach szczególnie niebezpiecznych zabezpieczone przez policję oraz osoby zabezpieczające trasę.
g) Trasy zawodów nie są zamykane i mogą poruszać się po nich turyści i inne osoby, a zawodnicy podczas biegu lub spaceru muszą zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze możliwość poruszania się rowerów.

Numery startowe
a) Podczas zawodów wszyscy zobowiązani są występować z widocznymi i poprawnie przymocowanymi numerami startowymi. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją.
b) Numer startowy powinien być zamocowany agrafkami do przedniej części ubrania na wysokości klatki piersiowej lub zamocowany z przodu do pasa. Niepoprawne jest mocowanie numeru startowego w innych miejscach np. do plecaka, na udach, rękawach.
c) Zabronione jest choćby częściowe zasłanianie lub modyfikowanie numerów startowych oraz nanoszenie na numery startowe napisów, reklam i oznaczeń innych niż dopuszczone przez Organizatora.
d) Zawodnik nie ma możliwości kontynuowania rywalizacji (pokonywania trasy) bez numeru startowego. W przypadku zgubienia numeru startowego należy ten fakt niezwłocznie zgłosić Organizatorowi i za jego zgodą możliwe jest kontynuowania rywalizacji.

Start i meta
a) Informacje o lokalizacji i organizacji startu i mety dla poszczególnych tras publikowane będą na stronie internetowej zawodów.
b) Start tras odbywa się ze startu wspólnego. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu i mety, o czym poinformuje uczestników najpóźniej przed startem.
c) W przypadku startu interwałowego uczestnicy stratować będą w określonych odstępach czasu, zgodnie z informacjami podanymi przez Organizatora.
d) W przypadku startu honorowego uczestnicy całą kolumną przemieszczają się wyznaczoną trasą do miejsca startu ostrego, gdzie na sygnał rozpoczyna się rywalizacja.
e) O ustawieniu zawodników w strefach startowych oznaczonych przez organizatora decyduje kolejność losowa (zawodnicy sami się ustawiają).