Przed startem w Festiwalu prosimy o zapoznanie się z regulaminami poszczególnych wydarzeń.

Jeśli nie możesz osobiście odebrać pakietu startowego, to upoważnij inną osobę, aby zrobiła to za Ciebie. Wystarczy, że wypełnisz i podpiszesz upoważnienie.
W przypadku osób nieletnich rodzic lub opiekun wypełnia i podpisuje obie strony.