Zapraszamy do rejestracji udziału w BURSZTYNOWYM FESTIWALU BIEGOWYM!

Do wyboru są różne trasy:
• bieg: BURSZTYNOWA 20
• bieg: BURSZTYNOWA 10
• bieg: BURSZTYNOWA 5
• bieg strażaka (w ramach trasy BURSZTYNOWA 5)
• spacer nordic walking 5
• biegi dla dzieci


Start mieszkańców Dzielnicy Wyspa Sobieszewska

Jako że festiwal jest dofinansowany ze środków Rady Dzielnicy Wyspy Sobieszewskiej mieszkańcy Wyspy mogą brać udział w imprezie bezpłatnie!
Warunkiem jest posiadanie zameldowania na terenie dzielnicy Wyspa Sobieszewska. W celu otrzymania bezpłatnego startu w imprezie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a potem zgłosić się e-mailowo na adres: biuro@bursztynowyfestiwalbiegowy.pl
Podczas weryfikacji w Biurze Zawodów zawodnicy muszą mieć dokument tożsamości ze zdjęciem, który należy okazać na prośbę Organizatora.


Rejestracja startowa

Informacje ogólne
a) Zawody odbywają się w Gdańsku na terenie Wyspy Sobieszewskiej.
b) Trasy poprowadzone są przez urozmaicone tereny – różne rodzaje nawierzchni: plaża, nadmorski las.
c) Każdy uczestnik, dokonując wyboru trasy, powinien ocenić swoje doświadczenie, możliwości fizyczne i kondycję.

Rejestracja startowa
a) Rejestracji udziału w zawodach można dokonać poprzez formularz online umieszczony na stronie internetowej zawodów lub bezpośrednio na imprezie w Biurze Zawodów (tylko w przypadku wolnych miejsc).
b) Potwierdzeniem prawidłowego zgłoszenia (rejestracja i dokonanie opłaty startowej) jest pojawienie się informacji na liście startowej (online) lub przy zgłoszeniu bezpośrednio na zawodach.
c) Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania limitu startujących na poszczególnych trasach (limit dotyczy wyłącznie prawidłowych zgłoszeń).
d) Osoby, które dokonały tylko częściowego zgłoszenia (np. tylko wypełniły formularz lub tylko dokonały opłaty startowej), nie są uczestnikami zawodów i będą się znajdować na liście rezerwowych.

Limit uczestników
a) Organizator może wprowadzać limit uczestników na poszczególne trasy.
b) Organizator może zmienić liczbę uczestników, o czym poinformuje na stronie internetowej zawodów.
c) Organizator może dopuścić do startu (poza limitem zgłoszeń) dodatkową liczbę zawodników, m.in. przedstawicieli partnerów, patronów, sponsorów.