Zapraszamy do rejestracji udziału na BURSZTYNOWY FESTIWAL BIEGOWY!

• biegi: BURSZTYNOWY 20, BURSZTYNOWY 10, BURSZTYNOWY 5
• biegi: BURSZTYNOWY - DLA DZIECI

Rejestracja startowa

a) Rejestracji udziału w zawodach można dokonać poprzez formularz online umieszczony na stronie internetowej zawodów lub bezpośrednio na imprezie w Biurze Zawodów.

b) Potwierdzeniem prawidłowego zgłoszenia (rejestracja i dokonanie opłaty startowej) jest pojawienie się numeru startowego na liście startowej umieszczonej na stronie zawodów (lub przy zgłoszeniu bezpośrednio na zawodach).

c) Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania limitu startujących na poszczególnych trasach (limit dotyczy wyłącznie prawidłowych zgłoszeń).

d) Osoby, które dokonały tylko częściowego zgłoszenia (np. tylko wypełniły formularz lub tylko dokonały opłaty startowej), nie są uczestnikami zawodów i będą się znajdować na liście rezerwowych.